Nácviky a vystúpenia v najbližšom období

V priloženom kalendári máte prehľad, kedy a kde nacvičujeme a spievame.

1. marec - Banská Bystrica - Ruženec s rádiom Lumen

4,5,6 apríl - sústredenie v Brezničke - účasť všetkých nutná

13. apríl - Kvetná nedeľa

17.-20. apríl - Veľká noc

10 máj - svadba Kalinovo

17 máj - Noc múzeí v Modrom Kameni

6-7 jún - súťaž v Olomouci

kalendárik pre zboristov

Tags: