Správy

Noc múzeí - Modrý Kameň

17. mája 2014 sa na hrade Modrý Kameň konala akcia Noc múzeí a galérií.
Program:
17.00 - Vystúpenie chrámového zboru CAMPANA
17.20 - akad. mal. Darina Gladišová - KONTEMPLÁCIE
vernisáž výstavy
18.00 - MEDOVNÍKOVÁ LÁSKA - divadelná hra
Detský divadelný zbor - ŤUŤMÁCI
detský spevácky zbor CAMPANELLA
18.30 - NAMYDLENÝ ČERT a STRAŠIDELNÝ MLÝN
divadlo Nitka z Písku
20.00 - PETER CMORIK - koncert

vystúpenie chrámového speváckeho zboru Campana

Priložený súbor: 

Tags: 

Slávnostný ruženec v rádiu Lumen

Dňa 1.3.2014 bol Chrámový spevácky zbor Campana spievať a modliť sa Ruženec v Banskej Bystrici v Katedrále Františka Xaverského. Zvukové nahrávky si môžete stiahnuť.

Priložený súbor: 

Tags: 

Diplomový koncert z pohľadu samotnej dirigentky

Dňa 24. apríla 2013 sa uskutočnil môj diplomový koncert, ktorým som ukončila štúdium na AU FMU v Banskej Bystrici, odbor dirigovanie zboru z triedy doc. Š. Sedlického. Koncert  zaznel v priestoroch Auly Ekonomickej Fakulty v Banskej Bystrici. Na tomto podujatí sa predstavili  tri zborové telesá a medzi nimi aj Chrámový zbor Campana. Práve tento zbor ma inšpiroval k ďalšiemu štúdiu na vysokej škole v tomto odbore. Campana je kolískou mojich prvých dirigentských skúseností a rástla spolu so mnou.

Tags: 

Odoberať RSS - Správy