Repertoár

Repertoár zboru tvoria hlavne duchovné skladby.

Gregoriánsky chorál  -  Ave verum corpus
Tomas Luis de Visctoria – O magnum mysterium
Giovanni Croce – O vos omnes
Giovanni Pierluigi da Palestrina – Gloria Patri
Gregorz Gerwazy Gorczycki – Omni die dic Marie
Jacob Arcadelt – Ave Maria
Nikolaj Nikolajevič Kedrov, Sr. – Otče náš
Dmitry Bortniansky – Tebe pajom
César Franck – Panis Angelicus
Gordon Young - Alleluja
Mikuláš Schneider –Trnavský – Bože, čos´ ráčil
Carl Orff – Odi et amo
Józef Swider – Kyrie (Missa Brevis)
Antonín Tučapský – Pater meus (Päť pôstnych motetov)
Zdeněk Pololánik – Chválospev na Božiu lásku
Andrzej Koszewski – Zdrowaš Królewno Wyborna
Zdeněk Lukáš – Sanctus (Missa Brevis)
Pavol Krška –Zdravas, Mária
James E. Moore Jr. – Spirit of God
Audrey Snyder – Ubi caritas
Jevgenij Iršai - Sanctus
Jaakko Mäntyjärvi – Ave Maria
Arvo Pärt – Bogorodice Devo
Ján Vetva, Peter Franzen – Boží dar
Marián Milučký – Kyrie
Ján Hanulák – Pane, srdce otvor nám
Horváth Márton Levente – O salutaris
Patrick Killeen – Ave Maria

Spirituály:
Wade in the water
My Lord
Every Time I feel the Spirit
Elijah Rock
Ramabdia
Go down, Moses
El Rio
Svetlo

Duchovné piesne:
Hosana, privítajme Kráľa
Zvelebujte Pána
Zjednotení v Duchu
Bogorodice Devo
Magnificat
Nad slnko jasnejšia
Žalm 148

Vianočné piesne:
Adeste fideles
Dieťa sa nám dnes narodilo
Búvaj, dieťa krásne
Richard Kountz – Kde sa Ježiš narodil
Daj Boh šťastia tejto zemi
A.Pogáni – Jak pastieri v Betleme
Bill Wolaver – Vďaka za lásky dar
Čujte, čujte, pastieri
Veselej vianočnej doby
Vstávajte, pastieri
J. Michna – Chtiac, aby spal
Mykola Leontowich – Ring Christams Bells
Tom Fetke, Slávo Král –Modlitba v stajni
Mária a Alžbeta
Dobrá novina
Franz Gruber – Tichá noc
Ach, Bože roztomilý
P.V.J.Kučera – Na Vianoce, Narodil sa

Veľkonočné liturgické spevy a piesne
Náboženské spevy a piesne